Intervju med Camilla Brudin Borg, universitetslektor i litteraturvetenskap om Miljöhumaniora.

14 mins by HumPod |

Camilla Brudin Borg samtalar med Meri Alarcón om olika begrepp inom Miljöhumaniora och Ekokritik!